10 kwietnia 2010 r. zginął Prezydent RP z małżonką
oraz 94 przedstawicieli polskiej elity społecznej i politycznej.

Lista osób, które zginęły w katastrofie polskiego samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

 • • Lech Kaczyński – prezydent RP
 • • Maria Kaczyńska – małżonka prezydenta RP
 • • Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie
 • • Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP
 • • Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP
 • • Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP
 • • Janusz Kochanowski – rzecznik praw obywatelskich
 • • Janusz Krupski – kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • • Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 • • Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego
 • • Maciej Płażyński – poseł, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • • Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP
 • • Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • • Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • • Stanisław Komorowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • • Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • • Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • • Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • • Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Przedstawiciele parlamentu

Posłowie

 • • Leszek Deptuła
 • • Grzegorz Dolniak
 • • Grażyna Gęsicka
 • • Przemysław Gosiewski
 • • Izabela Jaruga-Nowacka
 • • Sebastian Karpiniuk
 • • Aleksandra Natalli-Świat
 • • Arkadiusz Rybicki
 • • Jolanta Szymanek-Deresz
 • • Zbigniew Wassermann
 • • Wiesław Woda
 • • Edward Wojtas

Senatorowie

 • • Janina Fetlińska
 • • Stanisław Zając

Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

 • • adw. Joanna Agacka-Indecka – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 • • Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
 • • Anna Maria Borowska – córka ppor. Franciszka Popławskiego, wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (od 6 XI 2009)
 • • Bartosz Borowski – przedstawiciel Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, wnuk Anny Marii Borowskiej (syn Franciszka Borowskiego)
 • • Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK
 • • Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku Sybiraków
 • • ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu Londyn-Północ, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie
 • • o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada
 • • ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej (1987–2007)
 • • ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
 • • Tadeusz Lutoborski – syn ppor. Adama Lutoborskiego
 • • Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
 • • Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego
 • • adw. Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, redaktor naczelny miesięcznika „Palestra”
 • • Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 • • Bronisława Orawiec-Löffler – bratanica majora Franciszka Orawca, zamordowanego w Katyniu; członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala
 • • Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego
 • • Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin Katyńskich
 • • Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago
 • • Leszek Solski – syn kpt. Kazimierza Solskiego, oficera i sportowca oraz bratanek majora Adama Solskiego, zamordowanych w Katyniu, członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska
 • • Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja "Golgota Wschodu"
 • • Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”
 • • Gabriela Zych – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu

Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP

 • • gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • • gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych RP
 • • gen. broni pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP
 • • wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej RP
 • • gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk Specjalnych RP
 • • gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
 • • gen. bryg. Kazimierz Gilarski – dowódca Garnizonu Warszawa
 • • bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski – katolicki biskup polowy Wojska Polskiego
 • • abp gen. bryg. Miron Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego
 • • ks. płk Adam Pilch – p.o. Ewangelickiego Biskupa Wojskowego
 • • ks. ppłk Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Osoby towarzyszące

 • • ppłk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarz Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • • Katarzyna Doraczyńska – zastępca dyrektora gabinetu szefa Kancelarii Prezydenta, radna dzielnicy Praga Południe w Warszawie
 • • Aleksander Fedorowicz – tłumacz języka rosyjskiego
 • • ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta
 • • Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta (ur. 8 lipca 1955)[5]
 • • Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ
 • • gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • • płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta, rzecznik prasowy, sekretarz Rady Naukowej i z-ca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego
 • • Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta
 • • Janina Natusiewicz-Mirer – sybiraczka, działaczka społeczna, dawna działaczka opozycji demokratycznej w Krakowie; osoba towarzysząca Annie Walentynowicz w podróży
 • • ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • • Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialna w Kancelarii za kontakty pierwszej damy
 • • Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, członek rady programowej Związku Piłsudczyków

Załoga

 • Żołnierze Sił Powietrznych RP
 • • mjr Robert Grzywna
 • • kpt. Arkadiusz Protasiuk
 • • por. Artur Ziętek
 • • chor. Andrzej Michalak

Cywilne pracownice wojska

 • • Natalia Januszko
 • • Barbara Maciejczyk
 • • Justyna Moniuszko

Funkcjonariusze BOR

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu

 • • ppłk Jarosław Florczak
 • • kpt. Dariusz Michałowski
 • • por. Paweł Janeczek
 • • ppor. Piotr Nosek
 • • st. chor. Artur Francuz
 • • chor. Jacek Surówka
 • • chor. Paweł Krajewski
 • • chor. Marek Uleryk
 • • mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek (stewardesa)

Cześć ich pamięci !