21 stycznia 2018 roku odsłonięta została Tablica Pamiątkowa dla uczczenia 35 Pielgrzymek Solidarności Hutniczej do grobu św. Rafała, w 100 lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, podczas 35. Pielgrzymki Ludzi Pracy.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali wspólnie o. Leszek – przeor zakonu Karmelitów Bosych w Czernej, Zbigniew Ferczyk – inicjator i organizator pielgrzymek, Władysław Kielian – przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników i Edward E. Nowak – prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności organizatora ostatnich pięciu pielgrzymek w którego składzie są działacze „Solidarności” w tym Maciej Mach – przewodniczący Tajnej Komisji Robotniczej Hutników wspomagającej pielgrzymki w latach ’80 ub.w. oraz inni działacze opozycji.

Na tablicy widnieje motto z wypowiedzi św. Jana Pawła II: „SOLIDARNOŚĆ TO ZNACZY RAZEM”, poniżej znajduje się ryngraf ukazujący pochód hutników podczas strajku 26.04 – 4/5 maja 1988 roku w Nowej Hucie. Poniżej napis głosi:

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości, podczas 35 Pielgrzymki Hutniczej Solidarności, tu przy relikwiach św. Rafała, powstańca, sybiraka, kapłana, składamy hołd wszystkim rodakom, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Duszpasterstwo Hutników Nowa Huta
Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność
Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Czerna, 21 stycznia 2018 roku

Podczas uroczystości odsłonięcia, 93 letni Zbigniew Ferczyk, inicjator i przewodnik wszystkich 35 pielgrzymek do Czernej, wygłosił wzruszającą mowę, w której nawoływał o jedność i pojednanie, w polskim społeczeństwie.


Tablicę zaprojektował Jacek M. Stokłosa a wykonał Józef Góralczyk z Miękini k. Krzeszowic, a ufundowana została przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności i Komisję Robotniczą Hutników NSZZ "Solidarność”.