W kwietniu będziemy obchodzić XXV rocznicę strajków wiosennych w Nowej Hucie. Stowarzyszenie Sieć Solidarności zamierza czynnie uczestniczyć w godnym uczczeniu tej doniosłej rocznicy.  Pragniemy także upowszechnić w społeczeństwie, szczególnie wśród młodszych pokoleń, pamięć o tamtych zdarzeniach.

Dlatego rozpoczynamy cykl publikacji zdjęć, filmów, dokumentów i relacji z tamtego czasu.

Jako pierwszą publikujemy galerię zdjęć autorstwa naszego Kolegi, Andrzeja Stawiarskiego – na początek 20 oryginalnych fotografii, często publikowanych po raz pierwszy. Zdjęcia nie są opisane, nie wszystkie osoby rozpoznajemy. Prosimy więc — piszcie do nas, kto jest na tych fotografiach, co zapamiętaliście z tamtego okresu. Przysyłajcie również Wasze zdjęcia i sygnały, o posiadanych przez Was innych pamiątkach.

Będziemy je gromadzić, opisywać i, jako kolekcje, przekazywać do zbiorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Z serdecznymi pozdrowieniami i zachętą do kontaktowania się z nami.

Redakcja strony SSS