W 37. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 1980 roku oraz powstania SOLIDARNOŚCI, w dniu 2 września 2017 r. w Nowohuckim Centrum Kultury wręczono medale dla czterdzieścioro ludzi Solidarności i opozycji, ze środowiska nauki, a więc naukowców, nauczycieli akademickich, pracowników wyższych uczelni, akademii, instytutów, intelektualistów ze środowiska katolickiego, szczególnie związanych z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Znakiem” i wspólnotami akademickim.

Przybyło wiele osób a pośród nich goście oficjalni: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec, Wicedyrektor Instytutu Pamięci Narodowej o. Kraków p. Magdalena Głowa, poseł Józef Lassota, euro posłanka Róża Thun dd. Woźniakowska, Przewodniczący zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek, b. poseł, minister i szef podziemnych struktur Solidarności w Małopolsce Jerzy Zdrada a także prof. Zygmunt Kolenda działacz Solidarności w AGH i szef Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego.

Uroczystość rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego. Przewodniczący Kapituły Edward E. Nowak, powiedział: Dzisiaj my, ludzie Solidarności, tutaj w Nowej Hucie, gdzie działaliśmy, strajkowaliśmy, walczyliśmy na ulicach i w konspiracji, chcemy uhonorować ludzi nauki i środowisk intelektualnych Małopolski. Wasze wsparcie wznosiło nas na wyżyny czynów, upewniało nas w słuszności naszych racji, dodawało otuchy, bo przecież jeżeli najbardziej światli ludzie w naszym kraju, w naszym mieście, mówią nam, że prawda jest po naszej stronie, to znaczy że postępujemy słusznie, walcząc o wolność. Rozumieliśmy i wciąż tak myślimy, że tak jak wolność potrzebuje nauki, tak również nauce niezbędna jest wolność.

Medal „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ” STANOWI SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI.

Medale wręczono w czterech turach, w których poza przewodniczącym kapituły udział brali goście honorowi: Grzegorz Lipiec, Magdalena Głowa, Wojciech Grzeszek i Jerzy Zdrada. Poza Medalem, wręczono także Plakiety nagrobne, dla rodzin osób nieżyjących, które można umieszczać na nagrobku, oraz odznaki z miniaturą Medalu. Łącznie z tą uroczystością uhonorowano Medalami 546 osób.

Jakub Kosiniak, który prowadził całą uroczystość, przejmująco czytał strofy poezji oraz prozę, przypominające sens wolności.

Pośród osób wcześniej nagrodzonych Medalem „Dziękujemy za wolność” są już ludzie nauki., m.in.: Danuta Abrahamowicz, Jolanta Antas, Halina Bortnowska, Henryk Brancewicz, Roman Ciesielski, Maria Czyżowa, Waldemar Czyż, Mirosław Dzielski, Zbigniew Fijak, Krystyna Gąsowska, Tomasz Gąsowski, Paweł Gizbert Studnicki, Andrzej Gołaś, Krzysztof Görlich, Roman Graczyk, Józefa Hennelowa, Maria Indyk, o. Andrzej Kłoczowski , Zygmunt Kolenda, Julian Kornhauser, Krzysztof Kozłowski, Janusz Kurtyka, Roman Laskowski, Marek Lasota, Włodzimierz Mokry, Krzysztof Pawłowski, Andrzej Potocki, Marek Rostworowski, Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Ireneusz Serwan, Józef Smaga, Tadeusz Syryjczyk, Jan Józef Szczepański, Jan Środoń, Paweł Turnau, Wiesław Zabłocki, Adam Zagajewski, Jerzy Zdrada, Leopold Zgoda, Tadeusz Zileiński, Teresa Życzkowska.

Medalami XIV edycji uhonorowane zostały następujące osoby (biogramy znajdują się w specjalnie na te okoliczność wydanym biuletynie Sieci Solidarności): Jacek Baluch, Jan Błoński zm. 2009 (odbierał syn Krzysztof Błoński), Andrzej Burzyński zm.2010 (odbierała zona Maria a obecna była liczna rodzina), Teresa Dobrowolska (nie odebrany), Tomasz Dohnalik, Tomasz Gizbert Studnicki, Kazimierz Godłowski zm.1995 (odebrała zona Marta), Alojzy Gołębiowski zm. 1987 (nie odebrany, gdyż dotychczas nie udało się dotrzeć do rodziny), Ludwik Górski zm. 2012 (odebrał syn Rafał Górski), Bożena Jasiak, Maciej Kozłowski, Anna Krzysztofowicz zm. 2006 ( odebrała siostrzenica Ewa Romek dd. Krzysztofowicz wraz z Martą Szostkiewicz), ks. Józef Krzywda, Lesław Kuzaj, Włodzimierz Łukawski zm. 2004 (odebrała zona Halina, a obecna były dzieci), Ryszard Łużny zm. 1998 (odebrała Anna Łużna z synem Wojciechem), Ewa Miodońska Brooks, Barbara Niemiec zm. 2014 (odebrał Wojciech Grzeszek jako depozytariusz małopolskiej Solidarności), ks. Wojciech Paluchowski, Maria Papierz, Andrzej Paulo (nie odebrany), Michał Pułaski, Zofia Radzikowska, Anna Raźny, Anna Reizer, Jan Schmager, Stanisław Siess-Krzyszkowski, Stefan Skiba, Tadeusz Szyma, Ewa Śledziewska zm. 2011 (odebrał syn Marcin Śledziewski), ks. Józef Tischner zm. 2000 (odebrali bracia Kazimierz i Marian Tischnerowie a obecna była delegacja Stowarzyszenia Drogami Tischnera z Łopusznej), Jerzy Turowicz zm. 1999 (odebrała córka Elżbieta Jogałła, obecni przedstawiciele Fundacji J.Turowicza), Jerzy Vetulani zm. 2016 (odebrał Jerzy Zdrada), Zygmunt Wasylewski zm. 2006 (odebrała Marta Dziedzicka Wasylewska, wraz z fundacją Z.Wasylewskiego), Krystyna Wasylikowa, Jacek Winkler zm. 2002 (odebrała B.Jasiak dla córki mieszkającej w Paryżu), Jacek Woźniakowski zm. 2012, i Henryk Woźniakowski, który odebrał medal dla siebie oraz dla swojego ojca, obecna była Róża Thun dd. Woźniakowska), Józef Wróbel, Bożena Wyrozumska (odebrał mąż Jerzy Wyrozumski).

Na zakończenie uroczystości Edward E. Nowak wezwał obecnych do składania wniosków wobec koleżanek i kolegów, z którymi wspólnie działali, o których sami mogą zaświadczyć. Taka jest bowiem idea naszego koleżeńskiego, solidarnościowego medalu „Dziękujemy za wolność”. Kończąc powiedział: Pamiętajmy... o ludziach wielkiego ruchu społecznego SOLIDARNOŚĆ, który przyniósł nam WOLNOŚĆ, jakże trudną, jak się dzisiaj okazuje. Ale, „w każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa”, jak powiadał ks. Józef Tischner.

W drugiej części uroczystości odbył się głośny koncert poezji śpiewanej Piotra Bukartyka z zespołem, a później spotkanie Ludzi Solidarności w galerii NCK, gdzie mogliśmy powspominać dawne czasy, tym bardziej , że niektórzy uczestnicy uroczystości nie widzieli się od wielu, wielu lat, często od lat ’80.

Projekt „Medale „Dziękujemy za wolność” jest finansowany przez Województwo Małopolskie. Prezydent M. Krakowa oraz Dyrektor i pracownicy Nowohuckiego Centrum Kultury wsparli organizację uroczystości.

Sprawny przebieg uroczystości był możliwy dzięki zaangażowaniu koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia Sieć Solidarności, którzy przygotowywali, przeprowadzali uroczystość, dystrybuowali nasze biuletyny i wydawnictwa, Dziękuję kol. Lesławowi Chruścikowi, Wiesławie Ciesielskiej, Piotrowi Gawlikowi, Annie Kowynia, Jakubowi Kosiniakowi, Maciejowi Machowi, Halinie Nowak, Piotrowi Poniedziałkowi, Krystynie Ryczaj-Marchewczyk oraz Pawłowi Kozłowskiemu za zdjęcia z uroczystości oraz Piotrowi Bukartykowi z zespołem. Podziękowania dla gości honorowych oraz wszystkich obecnych podczas uroczystości. Dziękujemy za 240 złotych z dobrowolnych datków, m.in. za wydawnictwa.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności