5 kwietnia w siedzibie IPN w Warszawie  odbyło się spotkanie  członków Koalicji „Dziękujemy za wolność”.

W spotkaniu wzięli udział:
— Wojciech Borowik (Stowarzyszenie Wolnego Słowa)
— Joanna Frankiewicz (Fundacja Wspólnota Pokoleń)
— Łukasz Kamiński (IPN, Fundacja Wdzięczności)
— Robert Kubicz (Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej)
— Maciej Łuczak (IPN, Fundacja Wdzięczności)
— Edward E. Nowak (Stowarzyszenie Sieć Solidarności)
— Krystian Połomski (Fundacja Wspierania Wsi)

Uzgodniono, że działania Koalicji będzie będzie koordynować Fundacja Wdzięczności.

Panuje przekonanie, że ludzie z Solidarności są beneficjentami przemian demokratycznych, tymczasem prawda jest zgoła odmienna. Obecne życie działaczy podziemnej Solidarności i innych organizacji opozycyjnych jest, bardzo często, ciężkie — na granicy ubóstwa, czy wręcz nędzy. 
Poprzez przedstawianie konkretnych przykładów koalicja chce budzić wrażliwość społeczną oraz poparcie dla sprawy pomocy ludziom naszego środowiska — tych,  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Członkowie Koalicji już organizują doraźne akcje pomocy potrzebującym, które poza oczywistym wymiarem materialnym, niosą w sobie także sygnał dla osób ją otrzymujących, że ktoś o nich pamięta. Jest to również forma wyrażenia wdzięczności dla nich. Postanowiono o koordynowaniu tych działań.
"Koalicjanci" uważają, że niezbędne jest dotarcie do nowych środowisk, które mogą być zainteresowane problemami ludzi Solidarności i opozycji, oraz stworzenie centralnej bazy danych o osobach potrzebujących pomocy.
Pomoc prawna, medyczna i psychologiczna wymaga współdziałania z organizacjami samorządu zawodowego tych środowisk, szczególnie z Naczelną Izbą Lekarską oraz Naczelną Radą Adwokacką.

Spośród wielu problemów omawianych w trakcie spotkania szczególnie warto podkreślić rozpoczęcie  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Opracowywany jest poradnik na temat zakładania spółdzielni socjalnych oraz innych działań mających na celu wspieranie w poszukiwaniu miejsc pracy i i tworzeniu własnych.

Dyskutowano ponadto możliwość powołania fundacji publicznej, pomagającej byłym działaczom podziemia i stworzenia nagrody honorowej "Dziękujemy za wolność" — przyznawanej przez IPN i wiele innych kwestii szczegółowych.

Jak widać pracy Koalicji nie zabraknie.

EEN