Stowarzyszenie Sieć Solidarności stara się poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową realizować cele Stowarzyszenia. W związku z tym Józef Lassota, członek SSS, a zarazem przewodniczący Komisji Współpracy, złożył w Sejmie RP interpelację poselską, dotycząca Krzyża Wolności i Solidarności.

Istotą wystąpienia jest dążenie do znacznego upowszechnienia nadawania tego odznaczenia, mającego ogromne znaczenie symboliczne dla szerokich rzesz członków Solidarności, działaczy opozycji, a także ludzi ich wspomagających w najróżnorodniejszej formie.

Prosimy o upowszechnienie tej informacji. 

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności


Poniżej treść interpelacji posła Józefa Lassoty:

Warszawa, dnia 22.01.2013 r.

Józef Lassota
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska


Szanowny Pan
Michał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji

INTERPELACJA
w sprawie: nadawania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności

Szanowny Panie Ministrze,

Krzyż Wolności i Solidarności jest państwowym odznaczeniem cywilnym, nadawanym działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.

W zamyśle inicjatorów i osób przygotowujących tą ustawę było, aby oznaczenie to było masowym, przyznawanym przez Prezydenta RP wielu osobom, które mają zasługi w walce o wolność i demokrację. Wydaje się, że obecna praktyka ilości przyznawanych odznaczeń nie potwierdza intencji masowości. Jest to o tyle istotne, że mijający czas powoduje, iż osoby, które zasługują na nie systematycznie i nieodwołalnie odchodzą.

Zgodnie w art. 31 ust. 6 zmienionej ustawy o orderach i odznaczeniach w brzmieniu:
"6. Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za granicą - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.", wnioski składa IPN. Praktyka, którą stosuje IPN jest taka, że tylko osoby figurujące w zasobach IPN, jako osoby pokrzywdzone, mają szansę na wnioskowanie jej do Prezydenta RP.
A przecież to, że ktoś przez lata działalności nie dał się złapać i dane osobowe nie znajdują się w zasobach IPN-u nie może go dyskredytować. A tak jest w tej chwili. Dla IPN-u po prostu taka osoba nie istnieje. Wydaje się, że jest to nadinterpretacja ustawy, gdyż potwierdzenia jego działalności można uzyskać także w innych miejscach, np. Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Archiwum Państwowym, czy też może być potwierdzone przez dwóch, trzech świadków.

Pytania do Pana Ministra:
1. Ile IPN złożył – w okresie do 31.12.2012 r. - wniosków o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności ?
2. Ile osób zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności w okresie do 31.12.2012 r.
3. Czy, zdaniem Pana Ministra, właściwe jest praktykowane przez IPN wnioskowanie o przyznanie Krzyża Wolności i Solidarności ograniczone tylko dla osób, które mają swoją „dokumentację” w zasobach IPN ?

z poważaniem,
Józef Lassota


Zobacz oryginał INTERPELACJI – w załącznikach na stronie Komisji Współpracy z Administracją (SSS-A)