Medal „Dziękujemy za wolność”- XIV edycja (NAUKA)

W 2014 roku Stowarzyszenie Sieć Solidarności ustanowiło Medal „Dziękujemy za wolność”. MEDAL STANOWI SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Złożyły się na nią wielkie czyny ale i te mniejsze codzienne, działania i postawa przywódców, ale także osób mniej znanych, czasami zapomnianych, bywa że już nie żyjących. Każdemu z nich należy powiedzieć: „dziękujemy za wolność”. Medal ma charakter koleżeński, środowiskowy o zasięgu Małopolskim.

Do chwili obecnej, łącznie przyznanych zostało ponad pięćset medali „Dziękujemy za wolność”.

Idea przyznawania medalu „Dziękujemy za wolność” spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem w środowisku ludzi Solidarności oraz opozycji. Nadawanie medalu ma uroczysty charakter, uświetnione jest koncertem muzycznym i poetyckim. Przybywają osoby wyróżnione medalem wraz z bliskimi, kolegami z zakładów pracy, czy też środowiska, w którym prowadzili działalność opozycyjną. Zdarzało się przekazanie medalu „Dziękujemy za wolność’ podczas uroczystości pogrzebowych zmarłej osoby. Warto dodać, że na wielu nagrobkach osób nieżyjących umocowane zostały Plakiety nagrobne tego medalu.

Medal „Dziękujemy za wolność” nie ma żadnej politycznej konotacji, przyznawany jest ludziom, którzy kiedyś mieli odwagę działać narażając swoje zdrowie a nawet życie, bezinteresownie działając na rzecz innych, często kosztem swojego rozwoju, nauki, kariery, dorobku swojego i rodziny. Dzisiejsze podziały społeczne i obecne poglądy a także działalność nie stanowią dla nas żadnego odniesienia.

W XIV edycji Medalu, zgodnie z decyzją kapituły z dnia 7 .08.2017 r.,uhonorowanych zostanie czterdzieścioro ludzi NAUKI, a więc naukowcy, nauczyciele akademiccy, pracownicy wyższych uczelni, akademii, instytutów, intelektualiści ze środowiska katolickiego, szczególnie związani z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Znakiem” i wspólnotami akademickim. Wnioski o medal zgłosili ich koledzy już posiadający to wyróżnienie albo Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Wśród nagrodzonych są osoby powszechnie znane jak np. ks. Józef Tischner, niedawno zmarły prof. Jerzy Vetulani ale także osoby znane głównie w swoich dziedzinach naukowych, albo swoim towarzyszom podziemnej działalności opozycyjnej i solidarnościowej.

Z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania "Solidarności", pragniemy uhonorować kolejną grupę ludzi Solidarności i opozycji w dniu 2 września 2017 roku, w Nowohuckim Centrum Kultury o godz. 18:00. Po uroczystości odbędzie się koncert Piotra Bukartyka – autora, kompozytora i wykonawcy, m.in. poezji śpiewanej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Partnerem projektu jest Nowohuckie Centrum Kultury.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia
„Sieć Solidarności”


Plakat - Koncert "Dziękujemy za Wolność" Piotra Bukartyka