Uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność” w przeddzień Święta Niepodległości.

W pięknej Sali Obrad Rady m. Krakowa w dniu 10 listopada 2014 w przeddzień Święta Niepodległości, zebrali się ludzie Solidarności oraz opozycji a także ich rodziny, nierzadko bardzo licznie, koleżanki i koledzy, przedstawiciele zakładów pracy, aby uczestniczyć w uroczystości wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność”.

Sala była wypełniona po brzegi.

Zebranych przywitał gospodarz Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady m. Krakowa. Po czym Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk wręczył Medal „POLONIA MINOR” dla Chóru Organum , który w bieżącym roku obchodzi 45 lecie swojej artystycznej działalności. Medal odbierał Prezes i Dyrygent prof. Bogusław Grzybek. A potem rozbrzmiały słowa Pieśni Konfederatów Barskich.

"Stawam na Placu z Boga ordynansu
Rangę porzucam dla nieba wakansu
Dla Ojczyzny ginę , wiary swej nie minę,
Ten jest mój azard
"
(…)

Wystąpienie główne wygłosił Przew. Kapituły Medalu „Dziękujemy za wolność” – Edward E. Nowak, który przedstawił ideę Medalu.

Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów i wartości oraz tradycji ruchu społecznego Solidarność, uchwałą z dnia 7 kwietnia 2014 roku ustanowił Medal „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”.

MEDAL MA STANOWIĆ SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKI.

  • Medal jest przyznawany w szczególności osobom, które w okresie od 13 grudnia 1981 do 4 czerwca 1989 roku, działały w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” pracowniczych lub rolniczych, innych partii i organizacji opozycyjnych, młodzieżowych, studenckich, organizowały niezależną kulturę, edukację, wydawały pisma podziemne, ukrywały się, były poszukiwane listami gończymi za czyny związane z prowadzoną działalnością opozycyjną, były więźniami politycznymi, były internowane, były powołane do specjalnych obozów wojskowych, brały udział w wystąpieniach wolnościowych, były inwigilowane przez organa bezpieczeństwa państwa, były pozbawione możliwości wykonywania zawodu, zostały relegowane z uczelni lub szkoły, były objęte zakazem publikacji przez ”cenzurę”, brały udział we wspieraniu kandydatów do Sejmu i Senatu poza kandydatami tzw. Krajowej Listy Wyborczej albo udzielały ww. osobom i organizacjom wsparcia w takich działaniach. Medal będzie przyznawany także osobom nieżyjącym.
  • Idea Medalu „Dziękujemy za Wolność” narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności, Jej przedstawiciele, hutnicy stanowią trzon Stowarzyszenia Sieci Solidarności. Dlatego Medal nie jest wykonany z brązu srebra czy złota ale z stali. Jest to kawałek stalowej blachy grubej na 4 milimetry. Biały napis „Dziękujemy za Wolność” wytrawiony jest typową czcionką. W centralnym miejscu Medalu tłum ludzi, to postacie hutników z fotografii Tadeusza Pikulickiego, z terenu kombinatu Huta Sendzimira (d. Huta im. Lenina) w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 roku.
    Nad nimi charakterystyczna polska flaga, fragment logo NSZZ „Solidarność”. Na rewersie Medalu umieszczone jest logo Stowarzyszenia, Marszałka Województwa Małopolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz logo innych współorganizatorów kolejnej edycji. Na Medalu wygrawerowane jest nazwisko i imię osoby wyróżnionej oraz numer z ewidencji.
  • Poza Medalem, ustanowiono także Plakietę nagrobną, którą można umieszczać na nagrobku, za zgodą rodziny.
    Wydawana jest także miniatura Medalu. 
  • Autorem projektu jest Jacek Maria Stokłosa © Stowarzyszenie Sieć Solidarności
  • Pierwsze Medale zostały przyznane Prezydentom Polski: Lechowi Wałęsie, śp. Lechowi Kaczyńskiemu, Bronisławowi Komorowskiemu oraz Prezydentowi USA śp. Ronaldowi Reagan.
  • Wręczenie Medalu dokonywane jest w uroczystej formie, podczas świąt państwowych i samorządowych Województwa Małopolskiego, podczas rocznic oraz innych ważnych dla państwa lub samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego wydarzeń.

Po raz pierwszy medale zostały wręczone w dniu 8 czerwca 2014 r. w Nowej Hucie podczas „Spotkania Ludzi 4 czerwca” uświetnionego obecnością Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, posłom i senatorom wybranym z List Komitetu Obywatelskiego w 1989 r. Druga edycja medali została wręczona w przeddzień Święta Wolności i Solidarności w Filharmonii Krakowskiej. Obecna edycja jest trzecią i jest związana z Dniem Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas dzisiejszej uroczystości wręczone były medale „Dziękujemy za wolność” 3 edycji oraz dotychczas nie odebrane Medale 2 edycji.

Wręczenia dokonywali przedstawiciele Kapituły Medalu: Edward E. Nowak jako przewodniczący oraz dostojni goście ceremonii, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady m. Krakowa, Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Grzeszek – Przewodniczący ZR Małopolska NSZZ „Solidarność”, Roman Wątkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”.

Medale otrzymali:

Adamczyk Jacek – działacz studencki, redaktor Pisma „Spotkania”, współpracownik Editions „Spotkania”
śp. Ambrozik Adolf – „S” Tamel Tarnów, internowany
Blok Zdzisław – „S” UJ, organizator wyborów 1989r.
Bobela Józef - TKRH
Bortnowska Halina – doradca KRH, etyk, uczestnik strajku w HIL 13-15.XII.1981
śp. Bychawski Eugeniusz – drukarz, kolporter, aresztowany, pobity, 30-roczncia śmierci
Czyż Waldemar – kolporter, drukarz
Czyż Maria – działalność charytatywna Kuria
śp. Dyląg Stanisław – „S” MPK
śp. Dziadoń Jan – działacz konspiracyjnych struktur „S”
śp. Fugiel Kazimierz – działacz „S”, strajki, internowanie, charytatywna, Tow.Solidarnej Pomocy
Gąsowska Krystyna – działacz charytatywny Kuria
Gizbert-Studnicki Paweł – struktury tajne S”
śp. Głuszak Józef – NSZZ Roników Ind.
Gorazd Anna – dziennikarka, współpracownik struktur konsp.
Grzybek Bogusław – twórca i dyrygent chóru Organum – liczne koncerty patriotyczne
Handziak Tadeusz – kolportaż wyd. niezależnych
śp. Jancarz Kazimierz – kapelan „S” Mistrzejowice
śp. Jurczak Stefan – członek władz tajnych struktur „S”, Przew. MKO w 1989 r.
Kawalec Anna – SKS, podziemie kolportaż
śp. Konieczny Stanisław – kapelan „S”
Kowalski Grzegorz – działacz „S” w Mistrzejowicach
Kowynia Bronisław – „S” HPR, kolportaż
Kubicz Robert – lider FMW
Lassota Józef – więzień polit. działacz „S” podziemnej
Lebiest Ryszard – drukarz, działacz „S”
śp. Łoś Marek – NZS, drukarz , pismo ”Bibuła”
śp. Majdzik Mieczysław – KPN, RIPCiO, internowany
śp. Miodowicz Konstanty – NZS, WiP
Muszyńska Danuta – kolportaż, mieszkanie kontaktowe dla działaczy podziemia, m.in. SW
Okrągły Barbara – pielęgniarka, pomoc medyczna dla ludzi „S”
śp. Pacula Jan – działacz struktur tajnych RKW
Petlic Edward – działacz związkowy „S” HiL
śp. Piszczkiewicz Szymon – drukarz „Budostalowca”
Polaczek Wojciech – działacz FMW
śp. Pryga Marian – drukarz , kolporter z Niepolomic
śp. Róg Wiesław – pomoc charytatywna dla więzionych i ich rodzin
Ryczaj - Marchewczyk Krystyna – Hutnik, Serwis Informacyjny
śp. Skalski Maciej – „S” AM i PSK
Skrobotowicz Jacek – SKS, struktury podziemne
śp. Smagur Ryszard – zabity podczas manifestacji w Nowej Hucie
śp. Sułkowski Antoni – działacz„S” w Limanowej
Swałtek Jacek – „S” Prz.Robót Kolejowych, internowany, zatrzymywany, niezależny ruch wyd.
Szczupak Marek - TKRH
Szewczuk Czesław – działacz Struktur podziemnych w HiL
Szkaradek Andrzej – działacz „S Nowy Sącz
śp. Szumowski Maciej – dziennikarz, twórca TV Mistrzejowice
śp. Śliwińska Urszula – radio „S”, aresztowana
Tyrański Władysław – twórca i wydawca pisma „Mała Polska”
śp. Włosik Bogdan – zabity 13.X.1982 w Nowej Hucie
Zabłocki Wiesław – kierował działalnością Komitetu pomocy w Kurii
śp. Żaba Jacek – „S” MPK, więziony, zaszczuty przez SB, tragiczna śmierć.

W szczególny sposób szacunek wyrażono wobec śp. Michała Caputy, posła wybranego w 1989 roku, dla którego medal odbierała córka Romana.

Po każdej turze wręczanych medali odbywały się gromkie brawa dla tych wspaniałych ludzi jakich gościliśmy podczas tej uroczystości.

Za każdym z tych ludzi stoi piękna karta życia. Medale dla osób nieżyjących odbierali przedstawiciele rodzin. Czuć i widać było wzruszenie na niejednej twarzy. Była matka śp. Bogdana Włosika, która straciła w tym roku także męża Juliana, brat śp. Ryszarda Smagura, Zosia - żona śp. Kazimierza Fugla, żona śp. Marka Łosia, Helena - żona śp. Eugeniusza Bychawskiego, Ewa- żona śp. Janka Dziadonia, żona śp. Kostka Miodowicza, córka Mariana Prygi, syn śp. Macieja Skalskiego, Beata - córka śp. Janka Paculi przyjechała z mężem i małym synkiem na którego tak czekał dziadek.

Niektórzy nie mogli przybyć na uroczystość z powodu choroby, jak choćby Ania Gorazd, która przebywa ciężko chora w szpitalu, medal odbierał więc jej mąż Władek Zawiślak - człowiek – legenda. Nie mogła przybyć urocza i bardzo nam pomagająca w tamtych latach p. Maria Czyżowa, Halina Bortnowska oraz kilka innych osób. Adresów niektórych osób wciąż nie udało nam się odnaleźć.

Wolność i Niepodległość wyrażana w artystycznej formie przez znakomity Chór „Organum” dodała naszej uroczystości podniosłego charakteru. Podziękowaniem za te wzruszenia były gromkie brawa od zebranych.

W końcowym wystąpieniu Prezes Sieci Solidarności przypomniał, że osoby które otrzymały Medale powinny występować z inicjatywą o nadanie kolejnych medali dla swoich współpracowników, osób wspierających naszą działalność solidarnościowo-opozycyjną. Poinformował także, że w dniu 21 listopada 2014 r. podczas Walnego Zgromadzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, zostaną wręczone medale dla wybitnych prawników a w szczególności adwokatów – obrońców w procesach politycznych okresu po 13 grudnia 1981 roku.

Wspólne odśpiewanie Hymnu Solidarności „ Solidarni nasz jest ten dzień”, zakończyło podniosłą uroczystość wręczenia medali „Dziękujemy za wolność”.

Potem był czas na koleżeńskie spotkania i rozmowy, pamiątkowe zdjęcia.

Ps. Wielkie słowa podziękowania należą się dla: Macieja Macha i Anny Kowania za pomoc w ceremonii wręczania medali, Wiesławy Ciesielskiej i Haliny Nowak za prowadzenie recepcji, Kazimierza Barczyka za ufundowanie poczęstunku.

EEN – 10.11.2014 r.