Zarząd Stowarzyszenia na II posiedzeniu w dniach 21 i 28 stycznia br. podjął uchwałę o przyjęciu Planu oraz budżetu SSS na 2013 rok.

Plan działania Sieci Solidarności składa się z dwóch części. W pierwszej, Zarząd SSS określił zadania organizacji w ujęciu chronologicznym – zaplanowano, miesiąc po miesiącu, harmonogram prac Stowarzyszenia.

W drugiej, przytaczanej poniżej, opisano grupy zadań, przed jakimi stoi nasze Stowarzyszenie.

Stała działalność SSS:

 • Działalność organizacyjna
  – Sprawy organizacji i jej rozwoju, budowania kontaktów wewnętrznych, środowiskowych, funkcjonowania komisji, kół, klubów;
  – Obsługa posiedzeń organów SSS
  – Obsługa uroczystości w których bierze udział SSS.
 • Działalność finansowa:
  – Prowadzenie spraw finansowych i majątkowych
  – Sprawowanie nadzoru nad księgowością
  – Prowadzenie Rejestru Składek członkowskich
  – Prowadzenie Rejestru Świadczeń Finansowych i Rzeczowych
  – Fundrising – zdobywanie funduszy na działalność (opracowywanie wniosków o dotacje, granty i inne środki)
 • Działalność socjalna:
  – Udzielanie pomocy socjalnej i prawnej członkom SSS oraz ludziom Ruchu Solidarność,
  – Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach w zakresie działalności socjalnej i charytatywnej.
  – Prowadzenie  Spisu Ludzi Solidarności będących w potrzebie
 • Działalność Informacyjna:
  – Prowadzenie strony internetowej SSS
  – Prowadzenie strony SSS (dyskusje) na Facebook’u
  – Wydawanie Biuletynu Sieci Solidarności (4-ty tydzień miesiąca)
  – Ulotka informacyjna o SSS
 • Działalność dokumentacji historycznej:
  – Stała współpraca z instytucjami i organizacjami w dziedzinie dokumentacji historycznej, w szczególności IPN, Fundacja CDCN.
  – Prowadzenie LISTY PAMIĘCI SOLIDARNOŚCI
  – Prowadzenie LISTY WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH (więźniowie i internowani)
  – Prowadzenie innych ewidencji osób (osoby ukrywające się, działacze różnych struktur, emigracja itp.)
  – Prowadzenie KALENDARIUM WYDARZEŃ
  – Prowadzenie SPISU INSTYTUCJI, ORGANIZACJI, ŹRÓDEŁ
 • Działalność Edukacyjna:
  – Upowszechnianie wiedzy o Ludziach i ruchu Solidarność
  – Działalność edukacyjna, szczególnie wśród młodzieży,
 • Działalność Gospodarcza
  – Tworzymy Spis Ludzi Solidarności mogących zaoferować swoja pomoc dla Ludzi Solidarności (Bank Interesujących Ludzi – BIL) w dziedzinie biznesowej (zarządzanie, marketing i promocja, sprzedaż, zakupy i logistyka, rachunkowość i finanse,  informatyka, prawo gospodarcze, audyt, ubezpieczenia, itd.)
  – Prowadzenie działalności gospodarczej wg. oddzielnego planu
  – Prowadzenie strony internetowej : „ekonomia solidarności”
 • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi instytucjami dla realizacji celów SSS
 • Współpraca z organizacjami o podobnych założeniach i celach.

 


Zobacz załącznik: Plan działania Sieci Solidarności na rok 2013.pdf