Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele

Chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim dzięki których zaangażowaniu i pracy trwają tak udane i co tutaj dużo mówić bardzo ambitne obchody 30. rocznicy WIOSNY SOLIDARNOŚCI ’88, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Gdy po kilku miesiącach przygotowań, KRH oraz Zarząd Regionu Małopolskiej Solidarności, w listopadzie ub. roku wycofały się z komitetu organizacyjnego, nie ukrywam, że byłem załamany, bo to groziło zniweczeniem tak wielu przygotowań, pracy, pieniędzy, a ponadto oznaczało zerwanie zwyczajnej solidarności. Nie poddaliśmy się, postanowiliśmy zorganizować obchody samodzielnie.

Obchody rozpoczęły się już 25 kwietnia, gdy na Sesji Rady m. Krakowa, grupa młodych radnych z różnych klubów wystąpiła z inicjatywą Rezolucji wyrażającej wdzięczność strajkującym hutnikom w 1988 roku a także osobom ich wspierających. Kilka osób, nie wzięło udziału w głosowaniu, dzięki czemu rezolucję przyjęto jednogłośnie. Wieczorem było otwarcie Wystawy w Muzeum PRLu „Huta stanęła”. Obecne były już dawno, nie widziane tłumy.

W dniu 26 kwietnia a więc 30 lat po rozpoczęciu słynnego strajku w Hucie, odwiedziliśmy najważniejsze miejsca oddając hołd tym środowiskom, które nie tylko strajkowały ale także usilnie, nie bacząc na własne niebezpieczeństwo, i poświęcenie wspierały nasz strajk. Składaliśmy kwiaty, wygłaszaliśmy krótkie przemowy. Nie było nas wielu, nawet pod Bramą Główną, bo nikt, kto powinien czuć się odpowiedzialny, nie zechciał nam pomóc, aby zachęcić ludzi do przyjścia.

Wreszcie najważniejsza uroczystość w dniu 3 maja w Nowohuckim Centrum Kultury, gdy uhonorowaliśmy 43 osoby Medalami „Dziękujemy za wolność”oraz wszystkich przybyłych uczestników oraz osoby wspierające pamiątkowymi Medalami za Strajk ’88. Były także prezenty, takie jak album zdjęć ze strajku, filmy o strajku na DVD, nasza bibuła „Sieciowa” i inne. Potem wieczorem spotkaliśmy się na Majówce Solidarności w NCK oraz kameralnym koncercie muzycznym. Robimy z ludźmi notacje filmowe, przeprowadzamy wywiady, zbieramy informacje, ale nade wszystko jesteśmy ze sobą solidarni tak jak 30 lat temu.

Wiemy, że KRH zorganizowała mszę na Szklanych Domach, ale nie życzono sobie obecności ludzi z Sieci Solidarności, co wyraźnie dano nam do zrozumienia, nie zgadzając się choćby na umieszczenie tego w programie obchodów.

Jeszcze nie kończymy. 17 maja pragniemy zorganizować promocję albumu fotograficznego, 4 czerwca konferencję naukową wraz z IPN-em, i wreszcie 31 sierpnia ostatnia uroczystość wręczenia Medali Strajk ’88 oraz Medali „Dziękujemy za wolność”. Pewnie jeszcze coś się przydarzy, poza programem obchodów.

Serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom z Sieci, którzy zaangażowali się w organizację tych jakże ambitnych przedsięwzięć: Wiesi Ciesielskie, Krysi Marchewczyk, Ani Mach, Halince Nowak,Krysi Starzyńskiej, Ewie Sznitko, Ani Wszołek, Leszkowi Chruścikowi, Jankowi Ciesielskiemu,Piotrowi Gawlikowi, Jakubowi Kosiniakowi, Adamowi Kramarczykowi, Maćkowi Machowi, Krzysztofowi Nowakowi, Marianowi Stachniukowi, Jackowi Stokłosie, Bolkowi Szarkowiczowi, Piotrowi Warischowi, Zdzisławowi Wagnerowi z zespołem i komuś o kim zapewne zapomniałem. Będzie jeszcze czas podziękowań za album.

Obecny na uroczystości był Marszałek Grzegorz Lipiec, który z zespołem ludzi w urzędzie marszałkowskim, wspomaga nas nie pierwszy rok i zawsze stara się być osobiście, co bardzo doceniamy.

Wspaniale, nawet trochę niespodziewanie przyznaję, zapisuje się IPN w Krakowie na czele z dyr. Filipem Musiałem, pokazując duże zaangażowanie merytoryczne, co w tym kontekście jest niezwykle cenne. Z niecierpliwością czekam na konferencje naukową w Polskiej Akademii Umiejętności 4 czerwca.

Głos Nowej Huty wspiera nas medialnie z wielkim zaangażowaniem, Gazeta Wyborcza, a także portal TVP Historia. Nie da się tego powiedzieć o mediach tzw. publicznych, czyli państwowych, które starają się nie zauważać obchodów, a tym bardziej organizatorów, bardziej skupiając się na pokazywaniu tych ludzi, którzy bardziej właściwie odpowiadają na obecne zapotrzebowanie polityczne.

Na koniec zachowałem serdeczne słowa wdzięczności dla prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz przewodniczącego rady Bogusława Kośmidera. Panowie, to dzięki Wam możliwe było zorganizowanie tych uroczystości w takim zakresie, jak zaplanowaliśmy , ale co więcej, spotykały nas w waszych biurach, pytania, co i jak możemy pomóc.Z wielką sympatią spotkaliśmy się ze strony poszczególnych pracowników Nowohuckiego Centrum Kultury, w tym szczególne ukłony dla dyr. Zbigniewa Grzyba, nie tylko za wspaniały koncert, ale za życzliwość, a także dla Pani Marii Grochot, Jurka Kujawskiego, zespołu Marchewki i obsługi majówki.

Dzięki tylu ludziom udało się zorganizować poważne uroczystości, ponad podziałami (widać było kto był), i to pomimo znaczących wysiłków niektórych aby przeszkodzić (widać było kogo nie było).

Codziennie każdy może dołączyć do Solidarności umysłów i serc, której rodowód jest w Sierpniu 1980 roku.

Dziękuję,
Edward E. Nowak