W kwietniu będziemy obchodzić XXV rocznicę strajków wiosennych w Nowej Hucie. Stowarzyszenie Sieć Solidarności włączyło się w godne uczczenie tej doniosłej rocznicy.  Pragniemy także upowszechnić w społeczeństwie, szczególnie wśród młodszych pokoleń, pamięć o tamtych zdarzeniach.

Dlatego kontynuujemy cykl publikacji zdjęć z tamtego czasu.W przygotowaniu są filmy, także serie dokumentów i relacji uczestników tamtych zdarzeń.

Autorem zdjęć z kolejnej galerii jest również nasz Kolega — Tadeusz Pikulicki. Prezentujemy 16 oryginalnych fotografii, często publikowanych po raz pierwszy. I znowu nasz apel — zdjęcia nie są opisane, nie wszystkie osoby rozpoznajemy. Prosimy więc — piszcie do nas, kto jest na tych fotografiach, co zapamiętaliście z tamtego okresu. Przysyłajcie również Wasze zdjęcia i sygnały, o posiadanych przez Was innych pamiątkach.

Będziemy je gromadzić, opisywać i, jako kolekcje, przekazywać do zbiorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Z serdecznymi pozdrowieniami i zachętą do kontaktowania się z nami.

Redakcja strony SSS