PROGRAM OBCHODÓW WIOSNY SOLIDARNOŚCI

25 kwietnia 2018 (środa) - w przeddzień rocznicy rozpoczęcia strajku:

godz. 18,00 - WERNISAŻ WYSTAWY „HUTA STANĘŁA” poświęcony strajkowi w roku 1988, Muzeum PRL, os. Centrum E1 (dawne kino Światowid)

26 kwietnia 2018 (czwartek) - w ROCZNICĘ ROZPOCZĘCIA STRAJKU:

godz. 10,00 - Rozpoczęcie Uroczystości na NOWOHUCKIM SZLAKU SOLIDARNOŚCI pod POMNIKIEM „SOLIDARNOŚCI” na Placu Centralnym a następnie przejście pod TABLICĘ TKRH - os. Centrum „B” oraz TABLICĘ „DUSZPASTERSTWA HUTNIKÓW” - os. Szklane Domy

godz. 14,00 - Złożenie kwiatów pod TABLICĄ „NASZA DROGA DO WOLNOŚCI” przy Bramie Głównej Huty oraz przypomnienie historii i odczytanie biogramów niektórych uczestników wydarzeń WIOSNY SOLIDARNOŚCI '88

3 maja 2018 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

godz. 17,00 - UROCZYSTOŚĆ 30.lecia WIOSNY SOLIDARNOŚCI '88 w Nowohuckim Centrum Kultury (sala widowiskowa). Wystąpienie nt. Strajku '88.
Wręczenie Medali „DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ”. Kameralny Koncert Muzyczny oraz Piknik 3-Majowy (NCK - parter).
Dla uczestników oraz osób wspierających Strajk zostaną przekazane upominki oraz pamiątkowe Medale - STRAJK '88 jako symbol naszej koleżeńskiej pamięci i wdzięczności

4 czerwca 2018 r. - Dzień Wolności

godz. 10,00 - KONFERENCJA „WIOSNA SOLIDARNOŚCI '88” z udziałem historyków oraz uczestników wydarzeń; Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17 (Organizatorzy; SSS, ZRM „Solidarność”, Instytut Historii UJ, IPN, PAU)

31 sierpień 2018 r. - Dzień Wolności i Solidarności

godz. 17,00 - Uroczystość oficjalna zakończenia obchodów połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz Medali „Dziękujemy za wolność".
Koncert przed Nowohuckim Centrum Kultury (scena letnia)


Wsparcie finansowe:
KRAKÓW - Prezydent Miasta Krakowa ; MAŁOPOLSKA - Województwo Małopolskie
Patroni medialni:
GŁOS - TYGODNIK NOWOHUCKI ; TVP HISTORIA ; RZECZPOSPOLITA 
Organizator: STOWARZYSZENIE SIEĆ SOLIDARNOŚCI

Stowarzyszenie Sieć Solidarności