Na dzień 21 października 2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Sieć Solidarności przy ul. Cieszyńskiej 2 w Krakowie zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności, poświęcone sprawom programowym, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności:
    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  2. Prezentacja przez Prezesa dotychczasowych form działalności Sieci Solidarności
  3. Dyskusja nad  dalszą działalnością Sieci Solidarności oraz przyjęcie Planu Stowarzyszenia Sieć Solidarności w 2018 roku
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku quorum  w pierwszym terminie, zwołuje się zebranie w tym samym miejscu i z tym samym programem w dniu 21 października o godz. 10.30.


Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności


Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia
Sieć Solidarności


Koleżanki, Koledzy, 

Mija 5 rok działalności Sieci Solidarności. Przypomnę, że zebranie inicjacyjne odbyło się 31 sierpnia 2012 roku na Placu Szczepańskim w Krakowie podczas którego wezwałem do utworzenia Sieci Solidarności, która  byłaby koleżeńską  inicjatywą skupiającą  ludzi dla których wciąż drogie są ideały ruchu Solidarność. W wyniku tego odbyło się Zebranie Założycielskie 26 października 2012 roku,  podczas którego  powołaliśmy Stowarzyszenie 'Sieć Solidarności". Członków Założycieli było 66 osób.

Dorobek Sieci Solidarności jest niezaprzeczalny. Sieć Solidarności  stała się znaczącą organizacją społeczną, jedną z najbardziej rozpoznawalnych w kraju, nie tylko w Małopolsce, w obszarze działań społeczno-patriotycznych. 

Zwracam się do wszystkich członków z apelem o głębokie przemyślenie dalszej działalności Sieci Solidarności.  Szczególnie ważne będzie przedyskutowania sensu dalszego istnienia stowarzyszenia . Za tym idzie także ograniczenie zakresu, zbyt obszernego zdaniem niektórych, frontu działalności Sieci Solidarności. Zastanowienia wymaga zatem jakie formy działalności kontynuować a jakie, po prostu zaniechać. Istnieją także koncepcje jeszcze innych form działania Sieci, a nawet poszerzenia szeregów członkowskich, przeniesienia części działań do Internetu, itp. 

Ważnymi kontekstami tych rozważań jest także sytuacja zdrowotna, starzenie się naszych członków, częste choroby, czasami poważne,  jakie są naszym udziałem, częściowe wykluczenie społeczne, czasami problemy ekonomiczne i życiowe, a przy tym ograniczona ilości osób młodych, co musi wpływać, w sposób obiektywny na możliwości naszej aktywności. Część członków w ogóle nie angażuje się w działalność Sieci Solidarności, tak więc pozostaje kwestia sensu ich fikcyjnej obecności w naszym gronie.
Innym, niestety istotnym a może nawet coraz ważniejszym kontekstem działalności są podziały polityczne w społeczeństwie. Także obecna władza prowadzi coraz bardziej aktywna działalność przeciwko organizacjom pozarządowym , w tym także konkretnie wobec naszej Sieci. Staramy się pozostawać organizacją apolityczną i chyba dobrze nam się to udaje, ale niektórzy oskarżają poszczególnych członków, także z władz stowarzyszenia o aktywność społeczną i polityczną. 

Większość członków i sympatyków Sieci Solidarności pragnie jej dalszego kontynuowania, a nie rezygnacji, czy wręcz utraty dotychczasowego dorobku, ale trzeba rozważyć różne racje.

Dylematów jest wiele. Wymagają one rzeczowej merytorycznej dyskusji w gronie ogółu członków Sieci Solidarności. 

Ze względu na wagę poruszanych spraw proszę o liczną obecność. 

Edward E. Nowak