Podpisanie Porozumień Sierpniowych otworzyło nam drogę do niepodległości, wolności, demokracji.
Wróćmy myślami do tamtych idei i czynów, przypomnijmy to sobie. Wspomnijmy ludzi tamtych dni — lat osiemdziesiątych. Niektórzy z nich już nie żyją, inni wyemigrowali, jeszcze inni, zawiedzeni, wycofali się. Bardzo wielu pracuje w przedsiębiorstwach, na roli, działa aktywnie w służbie państwa, w samorządzie, w biznesie, w różnorodnych organizacjach. Pracują dla dobra Polski. Jednym żyje się dobrze, inni cierpią niedostatek i są zapomniani.

Pamiętajmy o nich wszystkich! Solidarność to znaczy RAZEM, nigdy jeden przeciw drugiemu.
Ludzi Ruchu solidarność wciąż więcej łączy niż dzieli; to nasza nadzieja.

„Sieć Solidarności” jest koleżeńską inicjatywą skupiającą ludzi dla których drogie są ideały ruchu „Solidarność”. Sieć, w szczególności tworzą członkowie NSZZ „Solidarność” — pracowniczej i rolniczej, NZS oraz innych organizacji młodzieżowych, opozycji lat osiemdziesiątych oraz osoby niezrzeszone. Liczymy na o, że będą nas wspierać nasze rodziny, szczególnie młodsze pokolenie, zaprośmy ich do „Sieci Solidarności”.  

Powinniśmy być apolityczni, oznacza to że każdy, dla kogo ideały Solidarności są ciąż ważne, bez względu na swoją obecną działalność, poglądy, wyznanie oraz inne atrybuty osobowości może uczestniczyć w tej inicjatywie i może wspierać nasze cele w taki sposób i w takim zakresie jaki uzna za stosowany. Apelujemy do partii politycznych aby nie wykorzystywały naszej Sieci do swoich politycznych celów, ale żeby nas wspierały.”

Edward E. Nowak
Inicjator powstania Sieci Solidarności