ur. 13 VII 1959r.  zm. 8 VI 1982r. Został pochowany na cmentarzu w Grębałowie.