ur. 2 XII 1922r. zm. 16 VI 1989r. Został pochowany na cmentarzu w Gorlicach.