ur. 24 XI 1939r.  zm. 18 VI 2007r. Została pochowana na cmentarzu w Grębałowie, kw. LIII, rz. III, m-ce 19