ur. 8 VIII 1961r. zm. 10 IV 2010r. Został pochowany na cmentarzu Rakowice, al. Zasłużonych/ LIXPASB, rz. 1, m-ce 9