ur. 1 IX 1940r.  zm. 25 IV 1999r.  Został pochowany na cmentarzu w Grębałowie, LI, rz. I, m-ce 30.