ur. 9 XII 1934r. zm. 13 VII 1995r. Został pochowany na cmentarzu Rakowice, kw. VII, rz. 8, m-ce 7