ur. 30 XI 1950r.  zm. 8 VII 2012r. Został pochowany na cmentarzu w Bochni