ur. 1 I  1915r. zm. 16 VII 1982r. został pochowany na cmentarzu Podgórze. XXVI, rz. 5, m-ce 23