ur. 1 VII 1960r. zm. 18 VII 2012r. Został pochowany na cmentarzu w Wróblowicach