ur. 23 IX 1963r.  zm. 25 II 1989r. Został pochowany na cmentarzu w Grębałowie. LXVI-1-11