ur. 27 X 1913r. w Tarnopolu, zm. 28 II 1990r.  Został pochowany na cmentarzu na Salwatorze.