ur. 1 XI 1947, zm. 13 II 2003r. Został pochowany na cmentarzu w Bielankach k. Raby Wyżnej.