ur. 11 V 1948, zm. 8 II 2005r. Został pochowany na cmentarzu w Grębałowie, PAS 5, rz. Płn, m-ce 3