ur. 1 I 1949r. zm. 16 II 2012r. Został pochowany na cmentarzu w Morawicy