ur. 2. I.1933 r. zmarł 17.II.2008 r. w Krakowie; został pochowany na cmentarzu w Krakowie - Rakowicach LXXXIX, rząd 15, miejsce 1.  

Wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie, na stanowiskach kosztorysanta robót sanitarnych, pracownika działu socjalnego, kierownika ośrodka wypoczynkowego w Muszynie - Złockiem.
Wieloletni, społeczny organizator wycieczek turystyczno-krajoznawczych, narciarskich dla współpracowników. Pomysłodawca i organizator corocznych zlotów turystów górskich w Kościelisku dla pracowników kilkunastu Przedsiębiorstw Budownictwa Kolejowego i Przedsiębiorstw Robót Kolejowych z obszaru całej Polski.
Nawiązane wówczas znajomości i przyjaźnie skutkowały we wrześniu 1980 roku wspólnym wystąpieniem załóg PBK/PRK z postulatami zgłaszanymi pod adresem Ministerstwa Komunikacji.
W Solidarności od września 1980 r. jako członek komitetu organizacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie. 20.12.1980 r. wybrany do Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PRK 9, pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Zakładowej.
Po 13 grudnia 1981 r. czynnie włączył się do działań struktury podziemnej w PRK 9. Zajmował się zbieraniem składek związkowych, organizowaniem pomocy dla internowanych i ich rodzin, kolportażem bibuły i książek na terenie działania przedsiębiorstwa budowlanego. Współorganizował spotkania i wykłady historyczne w prywatnych mieszkaniach. 2
W 1988, jako członek Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych w Krakowie, złożył wniosek o ponowną rejestrację NSZZ „S”, w 1989 był zaangażowany w pracę Komitetu Obywatelskiego w Krakowie. W r. 2000 odznaczony został odznaką „Zasłużony dla Transportu RP”.