ur. 29 VII 1938r.  zm. 3 II 2012r. Został pochowany na cmentarzu na Salwatorze.