ur. 18 IV 1939r.  zm. 2 II 2004r. Został pochowany na cmentarzu Rakowice. XXVIIIC, rz. 1, m-ce 36