ur. 7 II 1932r.  zm. 12 I 2009r. Został pochowany na cmentarzu Batowice, kw. B8, rz. VI, m-ce 3