ur. 4 XI 1911r. zm. 25 III 1991r. Został pochowany na cmentarzu Rakowice, kw. XLVI, rz. 3, m-ce 1