ur. 3 I 1937r, zm. 16 III 2014r. Został pochowany na cmentarzu w Łapanowie.