ur. 18 VIII 1931r. zm. 26 III 2013r. Został pochowany na cmentarzu na Salwatorze