ur. 21 IV 1940r. zm. 29 III 1995r. Został pochowany na cmentarzu Rakowice, BA-Płn, kwatera 4