ur. 17 XII 1920, zm. 10 III 2002. Został pochowany na cmentarzu żydowskim w gminie Igołomia.