ur. 8 I 1964r. zm. 7 X 1997r. Został pochowany na cmentarzu w Grębałowie.