ur. 27 VII 1930r. zm. 12 VII 2002r. Została pochowana na cmentarzu na Salwatorze.