ur. 6 VII 1957r.  zm. 6 VIII 1985r. Został pochowany na cmentarzu w Batowicach.