ur. 10 XI 1945r.  zm. 19 I 2011r. został pochowany na cmentarzu Batowice, kw. CCCXII, rz. 2, m - ce. 21