ur. 17 III 1936r, zm. 1 I 2012r. został pochowany na cmentarzu Rakowice, kw. LXXVIII, rz.9,  m.96