ur. 1 IV 1955r, zm. 12 I 2005r. Został pochowany na cmentarzu w Kasinie Wielkiej