ur. 11 IX 1931r.  zm. 31 I 2008r. Został pochowany na cmentarzu w Batowicach, kw. E-VII, rz. 1, m-ce 5