ur. 19 VII 1927r  zm. 2 I 2013r. został pochowany na cmentarzu w Gorlicach.