ur. 7 VII 1947r. zm. 12 IX 2013r. Został pochowany na cmentarzu w Batowicach