ur. 15 IV 1946r. zm. 24 IX 1982r. Został pochowany na cmentarzu Rakowice, AB, Pd. 15