ur. 30 IV 1931r. zm. 28 IX 2011r. Został pochowany na cmentarzu Rakowice