Komisja została powołana uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności nr SSS-Z_03_01_2015 z dnia 19.01.2015.

Zadania i cele Komisji:

 • dokumentowanie i upowszechnianie historii i dokonań ludzi i Ruchu Solidarność,
 • popularyzowanie wiedzy o ideałach i wartościach, o historii, dokonaniach oraz ludziach Ruchu Solidarności, gromadzenie danych i dokumentów Ruchu Solidarność.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie listy osób zaangażowanych w szeroko pojęty Ruch Solidarności,
 • przygotowanie listy instytucji, stowarzyszeń, organizacji, których zakres działań pokrywa się, lub jest powiązany ze statutową działalnością Sieci aby nie powielać ich działań,
 • stworzenie "indeksów ludzi "Solidarności" - aresztowanych, internowanych, ludzi, którzy wyemigrowali, itp., aby przywrócić pamięć o tych ludziach,
 • stworzenie kalendarium, określić hierarchię wydarzeń, prostować zakłamania historii,
 • stworzenie listy źródeł - archiwalia, książki, strony www, filmy,
 • stworzenie listy prawników, adwokatów, którzy bronili ludzi "Solidarności", zebranie ich relacji,
 • zbieranie biogramów ludzi - na piśmie, zapisy głosu, zapisy obrazu,
 • stworzenie "dokumentacji głosów" ludzi "Solidarności",
 • identyfikowanie źródeł informacji oraz integrowanie rozproszonych informacji,
 • digitalizacja zasobów,
 • gromadzenie zdjęć z wydarzeń, utworzyć galerię zdjęć z zachowaniem praw autorskich, zdjęcia należy opisać - nie tylko datę i wydarzenia, ale i ludzi, którzy na tych zdjęciach występują. 

Członkowie Komisji Dokumentacji – Informacji – Pamięci (SSS-DIP):

 • Boroń Jacek
 • Gębara Andrzej
 • Kalisz Piotr
 • Łaptaś Andrzej
 • Orzeł Jerzy
 • Pacuła Andrzej
 • Sikora Henryk - z Warszawy
 • Stokłosa Jacek
 • Then Artur
 • Dziewuski Lech
 • Swałtek Barbara
 • Jaworski Andrzej - z Warszawy
 • Kasprzyk Adam
 • Ratajczak Józef
 • Starzyńska Krystyna
 • Zieliński Leszek
 • Swałtek Jacek
 • Gliksman Adam
 • Chmielewski Stanisław
 • Gąsowski Tomasz
 • Kowalec Anna
 • Lasota Marek
 • Skoczylas Jerzy
 • Stawiarski Andrzej
 • Dobrowolski Jerzy
 • Dziedzic Stanisław
 • Marzec Piotr
 • Roliński Adam
 • Czyż Waldemar
 • Pyzio Wiesław
 • Hlebowicz Piotr
 • Kubrak Kazimierz
 • Warisch Piotr

Przewodniczącym Komisji jest Pełnomocnik Zarządu Adam Gliksman.
Sekretarz Komisji - Barbara Swałtek.

Komisja używa nazwy skróconej — SSS-DIP.