Komisja ukonstytuowała się 8 stycznia 2013 roku podczas pierwszego zebrania z udziałem osób, które zgłosiły akces do pracy w tej jednostce organizacyjnej Sieci Solidarności.

Zebraniu przewodniczył Maciej Mach, wiceprezes Stowarzyszenia SSS.

Cele Komisji:

 • sprawy wewnętrzne organizacji SSS,
 • wspieranie i koordynowanie budowy struktury stowarzyszenia,
 • kontakty wewnętrzne w stowarzyszeniu,
 • kontakty zewnętrzne stowarzyszenia, budowa struktury zagranicznej SSS,
 • wsparcie organizacyjne i koordynacja działań komisji, kół i klubów SSS.

Członkowie Komisji Organizacyjne (SSS-O):

 • Chruścik Leszek
 • Czerwiński Fryderyk
 • Gębara Andrzej
 • Kula Janusz
 • Mach Maciej
 • Nowak Edward E.
 • Stasielak Tadeusz
 • Zieliński Leszek
 • Bogdańska Kamila
 • Mazurkiewicz Wiesław
 • Sczupak Marek
 • Gawlik Piotr
 • Mazur Piotr
 • Bobela Józef
 • Pyzio Wiesław

Przewodniczącym Komisji jest Maciej Mach.
Sekretarza Komisji na razie nie wybrano.

Komisja używa nazwy skróconej — SSS-O